Home Volumul 1

2011 - V1

1 GREEK DEBT CRISIS AND ITS INFLUENCE ON ROMANIAN ECONOMY: A STUDY REGARDING POVERTY ISSUES IN BOTH COUNTRIES Ana Maria Tuluc
2 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT WITH THE FOCUS ON SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Henk van den Berg, Peter Kristofik
3 ECONOMIC AND SOCIAL RESPONSIBILITY OF FINANCIAL AUDIT - IN NEW DIMENSION Borzan Anita, Lentner Csaba, Szigeti Cecília
4 ACCOUNTING AND ORGANISATIONAL CHANGE IN A MANUFACTURING INDUSTRY Jenny van Sten-van’t Hoff
5 URBAN SPATIAL STRUCTURES, EVOLUTION OF CITIES AND URBAN POPULATION Kološta Stanislav
6 NORMS PROMOTING CREATIVITY AND INNOVATION IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Ľubica Lesáková
7 IFRS STANDARDS AND THEIR POLITICAL ACCEPTANCE IN EUROPE AND UNITED STATES Miroslav Škoda, Marta Lapková
8 HUMANISM, MULTICULTURALISM AND IDEOLOGY IN THE THEORETICAL MODEL OF PUBLIC STABILITY Olga Rudenko
9 INNOVATION CLUSTERS: SOCIAL LEARNING AND BUSINESS INCUBATION Klaus Bruno Schebesch, Dan Deac
10 POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL CHANGES IN HUNGARY (2002-2011) PROBLEMS AND PROGRESS Imre Gurzó, István Molnár
11 RATIONAL WATER MANAGEMENT – PART OF ECOLOGIC ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. A CASE STUDY IN ARAD COUNTY, ROMANIA Florin Dumescu*, Dana Monica Dănoiu**
12 USING MICROSOFT DYNAMICS NAV IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Simon Sándor
13 CHALLENGES REGARDING FUTURE SUSTAINABILITY OF PENSIONS Marius Cristian Miloş
14 REGIONAL DISPARITIES IN SLOVAK REPUBLIC AT NUTS 3 LEVEL FROM DIRECT FOREIGN INVESTMENTS POINT OF VIEW Radoslav Koziak
15 THE ROMANIAN COURT OF ACCOUNTS, TRADITION AND ACTUALITY Elena – Carmen Bragadirean
16 AGEING AND THE DEVELOPMENT OF THE ACTIVITY OF THE PRIVATE PENSION FUNDS Laura Raisa Miloş*, Carmen Corduneanu**
17 MANAGING HUMAN TALENT. WORKFORCE DIVERSITY VS. INDIVIDUAL DIFFERENCES. CHALLENGES OF THE WORKFORCE MOTIVATION AND RETENTION Monica Boldea, Ionuţ Drăgoi
18 ASPECTS OF THE EU FINANCIAL INSTRUMENTS MANAGEMENT IN ROMANIA FOR 2007-2013 Ana-Maria Popescu (Stîngaciu)
19 ROLUL INCUBATORULUI UNIVERSITAR, IN DEZVOLTAREA INOVĂRII, TRANSFERULUI DE TEHNOLOGII ŞI ANTREPRENORIATULUI ACADEMIC. CAZUL ITA GOLDTECH ARAD Cornel Someşan
20 OBTAINING THE COMMITMENT TO MAKING A CHANGE THROUGH QUALITY MANAGEMENT Popa Daniela, Ardelean Dorina
21 MANAGEMENTUL MULTICULTURAL IN CONTEXTUL ECONOMICO SOCIAL ACTUALN CONTEXTUL ECONOMICO SOCIAL ACTUAL Cristian Haiduc, Alexandru Claudiu Haiduc
22 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE AUTOMOBILE INDUSTRY IN SLOVAK REPUBLIC Jana Vicianová
23 MODELLING THE EFFECTS OF THE FISCALITY OF REVENUES OBTAINED BY NON-RESIDENTS IN ROMANIA Dacian Sorin Dudaş
24 BIOENERGY AND ITS CONTRIBUTION TO REGIONAL DEVELOPMENT Flaška Filip, Kurjatko Peter
25 THE IMPACT OF THE ENTERPRISES TRANSFORMATION ON EMPLOYEES´ QWL Marian Kika, Anna Vallušová
26 RESPONSIBLE BUSINESS BEHAVIOUR IN THE PAYMENT OF SOCIAL INSURANCE CONTRIBUTIONS BY COMPANIES IN SLOVAK REPUBLIC Katarína Raškovská
27 VALUES AS A CULTURAL STANDARD IN THE ERA OF GLOBALIZATION Miriam Martinkovičová, Mariana Považanová
28 NOMINAL CONVERGENCE CRITERIA AND THEIR LEVEL OF PERFORMANCE IN ROMANIA AND EU COUNTRIES Monica Mulcuţa
29 THEORETICAL FOUNDATIONS REGARDING THE IMPORTANCE, NECESSITY AND USAGE OF MULTIANNUAL BUDGETS IN ROMANIA Lăpăduşi Mihaela Loredana, Căruntu Constantin
30 THE MARKETING HUMAN RESOURCES IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Felicia Sabou
31 CONSUMER BEHAVIOR – A FACTOR INFLUENCING ECONOMIC ENTROPY Ladislau Klein
32 CAN THE ENTERPRISE ACHIEVE BOTH SUSTAINED PROFITABILITY AND ECONOMIC GROWTH? Dorin Cosma*, Anca-Ramona Botezat**
33 HUMAN CAPITAL OF THE REGIONS-DRIVEN FACTOR FOR GROWTH AND EMPLOYMENT.THE CASE OF ROMANIA Olimpia Neagu
34 ASPECTS CONCERNANT LES RESSOURCES DE MAIN-D’OEUVRE DANS LE DEPARTEMENT DE SĂLAJ Nicolae Raboca*, Horia Mihai Raboca**
35 RATING AGENCIES’ ROLE IN FORMING AND CONSOLIDATING THE CONTEMPORARY ECONOMIC CRISIS Cristian Radu Birău, Andrada Busuioc, Alexandru Cosmin Stoia
36 UNEMPLOYMENT VERSUS OTHER ECONOMIC IMBALANCES IN ROMANIA Luis-Raul Boroacă
37 DINAMICA COMPORTAMENTULUI FINANCIAR AL CONSUMATORILOR DE SERVICII BANCARE DIN ROMÂNIA, ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE Laura Olteanu
38 THE IMPORTANCE OF AGROTOURISM IN THE ECONOMIC RELAUNCH OF THE RURAL AREA Gheorghe Pribeanu
39 REGARDS ON THE EVOLUTION OF PRICES AND ECONOMIC EQUILIBRIUM THEORY Viorica Stan
40 THE PERFORMANCE OF ROMANIAN FINANCIAL INVESTMENT COMPANIES DURING THE FINANCIAL CRISIS Pavel Fărcaş*, Daniel Manaţe**
41 STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE CARE AU ADOPTAT COTA UNICĂ DE IMPOZITARE Sorin Blaj
42 INVESTIŢIILE FINANCIARE ÎN ECONOMIILE EMERGENTE Ştefana Dima (Cristea), Luminiţa Păiuşan
43 KAIZEN METHODOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT TO REDUCE WASTES Boca Gratiela Dana
44 SCURT ISTORIC AL CRIZELOR ECONOMICE MONDIALE DIN SECOLUL XX PÂNǍ ÎN PREZENT. INVESTIŢIILE - SOLUŢIA ANTICRIZǍ PENTRU ROMÂNIA Loredana-Ioana Pribac
45 SISTEMUL ACTUAL DE FINANŢARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR DE STAT DIN ROMÂNIA Suzana Schneider, Dorin Cosma
46 VARIABILITATEA IMPOZITELOR ŞI EFECTUL DISCRIMINATOR AL SISTEMULUI DE IMPOZITE Anca Maria Brad
47 INTREPRINDERILOR ŞI STRUCTURA DE PIAŢĂ Ion Imbrescu, Cosmin Spiridon, Ilie Băbăiţă
48 ABORDĂRI CONTABILE ŞI FISCALE PRIVIND SISTEMUL PUBLIC DE PENSII ÎN ROMÂNIA *David Delia, **Pojar Daniela
49 INTELLIGENCE AND LEADERSHIP IN EDUCATION Paul Marinescu*, Sorin George Toma*, Andreea Săseanu**
50 DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR DE TURISM ÎN CADRUL ECONOMIEI EUROPENE Cristina Dionisie, Geanina Maria Beraru
51 PREMISE PENTRU DEZVOLTAREA MARKETINGULUI ECOLOGIC ÎN ORGANIZAŢII Avia Carmen Morar, Lazăr Morar
52 ANALIZĂ COMPARATIVĂ A UTILIZĂRII PARTENERIATULUI PUBLIC PRIVAT ÎN STATELE UNIUNII EUROPENE Zaharioaie Marina
53 CONSIDERAŢII PRIVIND GRUPURILE DE SOCIETĂŢI ŞI SITUAŢIILE FINANCIARE CONSOLIDATE Ştefea Petru, Viaşu Ioana Luciana, Gabriş Delia Ramona
54 CARACTERITICI ŞI MUTAŢII ÎNREGISTRATE ÎN MEDIUL ECONOMIC ROMÂNESC ŞI INFLUENŢELE EXERCITATE DE ACESTA ASUPRA FIRMELOR DE COMERŢ Georgiana Lavinia Tănăsoiu
55 AMPLIFICAREA RELAłIEI AUDITULUI PUBLIC INTERN CU AUDITUL PUBLIC EXTERN Ioan Alexandru Szabo
56 ANALIZA VENITURILOR BUGETARE LA NIVELUL JUDEŢULUI ALBA ÎN PERIOADA 2006-2010 Claudia Florina Radu*, Daniela Ghenescu
57 DEZVOLTAREA CONTEMPORANĂ A TURISMULUI DIN CHILE Maria-Mihaela Győri
58 FORMAREA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII EUROPENE Silviu-Sorin Cordovan
59 MAPPING EUROPEAN CAPITAL MARKETS TENDENCIES Andreea Avadanei
60 ANALIZA PE BAZA TABLOULUI SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE Costi Boby
61 ALEGEREA MIJLOACELOR DE COMUNICARE Dorel Vit
62 COMPORTAMENTUL OSTENTATIV DE CONSUM ÎN VIZIUNEA LUI THORSTEIN VEBLEN Mircea Teodoru
63 SARCINILE ŞI ATRIBUŢIILE PROFESIONISTULUI CONTABILITĂŢII MANAGERIALE ÎN ERA GLOBALIZĂRII ŞI TEHNOLOGIZĂRII Ştefan Pete, Ildikó Réka Cardoş
64 ASPECTE MICROECONOMICE CLASICE SI MODERNE ALE COMPORTAMENTULUI DE CONSUM AL POPULAŢIEI Andrei Anghelina
65 STABILITATEA PREŢURILOR – OBIECTIVUL FINAL AL POLITICII MONETARE Florin Cornel Dumiter
66 ANALIZA INVESTITIILOR NETE SI IMOBILIZĂRILOR CORPORALE DIN TURISM Daniela Aurelia Duma
67 REZULTATE MANAGERIALE ASUPRA INDICILOR DE AUTOCORELAŢIE SPAŢIALĂ ŞI ANALIZA SCHIMBĂRILOR SPAŢIALE PRIVIND INDICATORUL „NUMĂRUL DE MEDICI ÎN JUDEŢUL BIHOR” ÎN PERIOADA 1992 – 2004 Florin Mureşan
68 ROLUL AUDITULUI INTERN ÎN OPTIMIZAREA GUVERNANŢEI CORPORATIVE Ana-Maria Paşcu
69 IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA ORGANIZAŢIILOR - ANALIZĂ PE FUNCŢIILE FIRMEI Alexandra Teodora Ruginosu, Oana Broşteanu
70 ABORDĂRI ALE ASPECTELOR CONCEPTUALE PRIVIND ROLUL INFORMAŢIONAL AL SITUAŢIILOR FINANCIARE Dorel Mateş*, Nicolae Paul Virag**, Claudiu Gheorghe Feieş***