Home 2011

Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, Seria Ştiinţe Economice este o revistă anuală, editată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

 

Revista Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, Seria Ştiinţe Economice publică lucrări de cercetare originale şi comunicări semnate de autori din ţară şi din străinătate.

Revistă evaluată de CNCSIS categoria B+, cod CNCSIS 792.

ISSN 1584-2339